Avize de muncă, permise de ședere

Asigurăm servicii de consultanță și servicii de reprezentare a clienților în ceea ce privește:

  • întocmirea documentației în vederea obținerii adeverinței eliberată de către Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă;
  • întocmirea documentației în vederea obținerii avizului de muncă eliberat de către Inspectoratul General pentru Imigrări.;
  • întocmirea contractului individual de muncă;
  • asistență în vederea obținerii vizei de lungă ședere în scop de angajare;
  • întocmirea dosarului în vederea obținerii permisului de ședere eliberat de către Inspectoratul General pentru Imigrări.

+40 746 652 071